چگونه می شود رمز کشنده ای انتخاب کرد؟

مراحل آسان برای مبارزه با آسیب پذیری های معمول

1. حفاظت رمز عبور

o برای ارزیابی قوی بودن امنیت رمز عبور خود از (https://howsecureismypassword.net/) دیدن کنید

o رگز رمز عبور قبلی را دوباره استفاده نکنید

o هرگز عین رمز عبور را برای وبسایت های مختلف استفاده نکنید هر بار

o رمز عبور جدید برای وبسایت های مختلف سازید

o اجازه ندهید مروگر شما رمز عبور تان را ذخیره کند

o به جای رمز عبور کوتاه به یک عبارت طولانی تر فکر کنید Strong Password Generator. - در رمز عبور خود از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و سمبول ها استفاده کنید (لینک چگونه رمز عبور قوی تری داشته باشیم)۔ - پاسوورد منجر معمولن قدرت ساخت رمز قوی و پیچیده ای را دارد

2. از پاسورد منجر استفاده کنید

نرم افزار پاسورد منجنمنت می تواند صورت پچیده از پاسورد شما را ذخیره کند لذا شما می توانید یک رمز عبور امن داشته برای هر سیرویس که از آن استفاده می کنید بدون اینکه آن را به یاد باشید.

پاسورد منجمنت های متعددی به صورت رایگان وجود دارد . مثلا (keePass) را ببیند اینجا چگونه از ان استفاده کرد و Pedlock.

3. چگونه باید رمز عبور خود را تغییر دهید؟

بحث های وجود دارد که اغلبا بعد از چند گاهی رمز عبور خود را باید تغییر داد . همچنین توصیه می شود که هر سه الی نه ماه باید رمز عبور خود را تغییر داد. و توصیه می کنیم که رمز عبور تان را اغلبا زمانی که احساس نا امنی می کنید تغییر دهید.

4. دو فاکتور تایید هویت (2FA)

دو فاکتور تاییدی زمینه را برای هکر های که در تلاش هک کردن حساب ها ست سخت تر می کند. بجای داخل شدن یک مرحله ای توسط رمز عبور تا شما توسط یک اطلاع کوتاه دو مرحله ای و ارسال یک کد در ایمیل موبایل تان وارد حساب تان می شوید. ببیند کدام وبسایت ها قابلیت این دو فاکتور تایید هویتی را به شما می دهید . اینجا را کلیک کنید:[http://twofactorauth.org).

Last updated