چه قسم براوسر تان را محفوظ نگه دارید؟

Chrome. Safari. Firefox. Explorer.

گوگل کروم، فایرفاکس و اکسپلورر

امتحان کنید تا بفهمید Panopticlick نخست براوسر فعلی تان را با چقدر محفوظ است.

و این:

تنظیمات حریم خصوصی براوسر – حریم خصوصی و پنچره براوسر را تعقیب نکنید

DO NOT TRACK حالت ناشناس

Chrome > Settings > Show Advanced Settings > > Privacy > Send “Do Not Track” request with your browser traffic

 • حالت ناشناس در صفحۀ گوگل کروم از ثبت صحفاتی که توسط شما دیده می شود و دانلودهای تان جلوگیری می کند.

 • گوگل گروم خود را به میل خود درآورید و زیر کنترول داشته باشید که حالت ناشناس را به خود بگیرد.

 • و یا Ctrl + Shift + N را همزمان فشار دهید.

Firefox > Options > Privacy > manage your Do Not Track settings پنجرۀ جدید شخصی

 • پنجرۀ شخصی جدید یک صفحۀ شخصی جدید را در براوسر فایرفاکس باز می کند.

 • منیو را باز کنید بعدا گزینۀ New Private Window را انتخاب نمایید.

 • و یا Ctrl + Shift + P را همزمان فشار بدهید.

Safari > Menu > Preferences > Privacy > Website tracking > Ask websites not to track me پنجرۀ شخصی جدید پنچره شخصی جدید، Safari را نمی گذارد تا صفحاتی را که باز می کنید، تعقیب نماید.

 • منیو فایل را باز کنید سپس گزینۀ New Private Window را انتخاب نمایید.

 • و یا Command + Shift + N را همزمان فشار دهید.

Explorer

InPrivate یا به طور خصوصی

 • InPrivate از ذخیره کردن داده ها در وقت بازکردن صحفات درInternet Explorer جلوگیری مینماید.

 • از منیوی Tools گزینۀ Safety را انتخاب نموده InPrivate

را فعال نمایید

 • Brave is a browser which automatically blocks ads and trackers

 • Tor is a browsing software that enables you to surf the web anonymously

 • DuckDuckGo is a private search engine that does not track its users

 • StartPage is a private search engine that does not record your IP address or track your searches

Incognito Mode

 • Incognito mode on the web prevents Google Chrome from saving a record of

 • what you visit and download.

 • Customise and control Google Chrome > New incognito window

 • Or hold down: Ctrl + Shift + N

New Private Window (Firefox)

 • New Private Window opens a private browsing window in Firefox.

 • Open menu > New Private Window

 • Or hold down: Ctrl + Shift + P

New Private Window (Safari)

 • New Private Window stops Safari from keeping track of what web pages you're viewing.

 • File menu > New Private Window

 • Or hold down: Command + Shift + N

InPrivate

 • InPrivate helps prevent Internet Explorer from storing data about your browsing session.

 • Tools > Safety > InPrivate Browsing

 • Or hold down: Ctrl + Shift + P

از VPN استفاده نمایید

· VPN رایگان: OkayFreedom (لطفا در نظر داشته باشید ورژن اپلکشن رایگان OkayFreedom دارای تبلیغات می باشد) TunnelBear نیز یک VPN می باشد. شما می توانید VPN رایگان را در گوگل کروم در اینجا پیدا کنید. شما می توانید وی \ی ان adds-ons را در منیو Opjen پیدا کنید. در منیو Opjen رفته Add-ons را کلیک نمایید و سپس Add-ons را انتخاب نمودهVPN نوشته را جستجو نمایید.

Tor

TORیک براوسری است که شما به عنوان یک ناشناس وارد آن می شوید و یک راه ساده و موثر بازکردن صفحات است که هویت شما تشخیص داده نمی شود. Download here.

Browser Extensions

Extensions Browser و یا Add-ons/Plug ins برنامه های است که یک براوسر را به طور دلخواه تان تبدیل می کند. Extensions حریم خصوصی تان را با بلاک کردن گروه سوم از تعقیب فعالیت های انترنتی تان حفظ می کند. اخطار:

Extensions می توانید آسیب نیز برساند. (نمونه های آن را در اینجا ببینید) ((نمونه های آن را در اینجا ببینی).

های که توصیه می شود:

پاک کردن تاریخچۀ جستجوی تان

 • در گوگل کروم رفته، روی History کلیک نمایید گزینۀ Clear browsing data فشار دهید.

 • در فایرفاکس رفته، Options را انتخاب نمایید سپس روی * گزینۀ Privacy کلیک کرده مجددا History را فشار دهید.

Last updated