خطرات

1. خطرات امنیتی تان را شناسایی کنید

به همان اندازه که مراقب حضور فزیکی خود می باشید٬ مراقب حضور خود در فضای مجازی نیز باشید. تامین امینت حضور شما در فضای مجازی ٬ روی سلامتی و شادی شما تاثیر مهمی دارد. اگر کسی در فضای مجازی در حریم شما داخل می شود٬ شما به راحتی احساس بی حرمتی و توهین می کنید.

2. قدرت شیوه های امنیتی خود را ارزیابی کنید

از خود تان بپرسید:

چه کسی ؟ ردیاب گر و تعقیب کننده ای شما کیست؟ آیا شما ان را می شناسید؟ آیا تعقیب کننده ای شما با شما ارتباط دارد؟ آیا آنها از نگاه مالی مبتکر اند؟ از نگاه سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار اند؟ آیا آنها می فهمند چگونه از تکنولوژی استفاده کنند؟

کجا؟ آیا محیط شما به تحدید های شما بیشتر می کند؟ چه قواینن و سیاسیت های اجرا می شود؟ چه هنجارهای فرهنگی در جامعه ای فرد تعیقب گر شما و چه نرم و هنجار های در جامعه ای دوست و یا خود شما جود دارد؟ اگر شما در این باره نمی دانید٬ سعی کنید با کسانی صحبت کنید شما روی آنها اعتماد می کنید و آن ها در این مورد می دانند. اگر اینکه گیر آوردن اطلاعات در باره امنیت شما وقانون های حریم خصوصی شما مشکل باشد. احتمالا که قانون وجود ندارد و یا به صورت ضعیف اجرا می شود . لذا جامعه و محیط شما باعث افزایش چنین تحدید های می شود.

چگونه؟ آیا در جای که زندگی می کنید رشوه ستانی وجود دارد ؟ آیا فرد تعیقب گر شما می تواند از موقیت اجتتماعی وقدرت اقتصادی خود استفاده کرده اطلاعات شما را بدست آورد؟ آیا فرد تعقیب کننده شما روی وابستگان شما قدرت بیشتری دارد؟

3. اولیت بندی ساحه های امنیتی

تست حریم خصوصی را از طریق تست های حریم خصوصی هوشمند انجام دهید..

فقط شما میدانید که از چه دستگاه، کدام اپلکشن ها و برای چه مقصد آن ها را استفاده می کیند. و این را در نظر بگرید که با چه استراتیژی از آن استفاده می کنید. نحوه ای استفاده از آن می تواند روی رفتار های شما تاثیر گذار باشد و حتی می تواند بعضی ناراحتی های را بری شما ایجاد کند . لذا استراتیژی و توصیه های را روی دست بگیرید که با شرایط شما بیشتر همخوانی دارد.

دستگاه ها و برنامه های آن

مطابق اطلاعات خود دستگاه ها و برنامه های که از آن استفاده می کنید به دقت انتخاب کنید و آن عده ای را انتخاب کنید که به روی آن ها اعتماد می کنید. به یاد داشته باشید که تلفن های همراه و لپ تاپ ها معمولن اطلاعات شما را گرد اوری می کند که می تواند به ارائه دهندگان سیروس های انترنتی شریک شود و یا بدتر از آن در دسترس هکرها قرار گیرد.

ارتباط های شما، اپلیکشن ها و خدمات انترنتی شما ممکن است نا امن باشد. ممکن است به شیوه ای باشد که فعالیت شما را نظارت کند.

ایمیل

ایمیل در مرکز همه ای فعالیت های انلاین شماست، فعالیت های چون باز کردن حساب در یک وبسایت و یا شبکه های اجتماعی. اگر ایمیل شما در معرض خطر باشد همه حساب های و اطلاعات شما را در معرض خطر مواجه می کند.

نرم افزار های جاسوسی

تلفن های همراه شما می تواند به گونه ای تنظیم شود که بتواند صدای شما در دایره اای که مایکرفون آن عمل می کند، ضبط کرده و به جاسوس ها منتقل کند بدون اینکه شما از آن خبر شوید. بعضی از تلفن های هوشمند را می توان از راه دور روشن کرد و بصورت رموت آن را عمل در آورد، در حال که در ظاهر خاموش نشان میدهد.

Last updated